Proiect

Pregatirea sistemului national de e-Administratie in Romania, SMIS 32612

Proiectul Pregatirea sistemului national de e-Administratie in Romania, SMIS 32612 este implementat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) in perioada iulie 2012 – mai 2015 si cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational “Dezvoltarea Capacitatii Administrative”.

Obiectivul general al proiectului este pregatirea conditiilor necesare pentru trecerea la sistemul national de e-Administratie in vederea crearii unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

Obiective specifice:

 1. Crearea unei platforme informatice integrate pentru sistemul de instruire in e-Administratie;
 2. Infiintarea si operationalizarea unei retele nationale de centre de competenta in domeniile e-Administratie, e-Guvernare si e-Democratie;
 3. Dezvoltarea unui pachet de instruire in domeniile e-Administratie, e-Guvernare si e-Democratie si pilotarea lui pe un grup de 600 de persoane ce lucreaza in administratia publica;
 4. Promovarea si diseminarea e-Administratie in randul personalului de conducere si operational (functionari publici si contractuali) din administratia publica precum si a publicului larg.

Parteneri

 • Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB) – Centrul de Management Strategic in Invatamantul Superior (CMS)
 • Universitatea Tehnica din Cluj Napoca
 • Academia de Studii Economice (ASE)
 • Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata
 • Centrul de Studii Avansate pentru Servicii Electronice (E-CAESAR)
 • Asociatia Managerilor si Administratorilor de Cercetare din Romania – RARMA
 • Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, Catedra de Administratie Publica
 • Asociatia pentru Implementarea Democratiei (AID)