Despre

Asociația Managerilor și Administratorilor de Cercetare din România (RARMA) a fost înființată în anul 2002.

RARMA are ca scop promovarea inovației în managementul și administrarea cercetării și a dezvoltării tehnologice CDI și prin aceasta, contribuie la creșterea calității și competitivității CDI românești.
În vederea scopului propus, obiectivele RARMA sunt următoarele:

– dezvoltarea și promovarea bunelor practici în domeniul managementului și administrării cercetării și a dezvoltării tehnologice;

– dezvoltarea interfeței dintre știință și managementul științific;

– sprijinirea dezvoltării profesionale în domeniul managementului și administrării cercetării și a dezvoltării tehnologice;

– asigurarea legăturii între managerii și administratorii de cercetare și sectorul public și privat, în vederea promovării intereselor acestora;

– stabilirea și menținerea unei rețele naționale active de specialități în domeniul managementului și administrării proiectelor de cercetare;

– colaborarea cu instituții de învățământ superior, cu instituții publice și private, pentru organizarea de cursuri de specializare, perfecționare.

Din anul 2002, RARMA a organizat sesiuni de training în scrierea de proiecte și accesarea de fonduri europene FP7.